Hamiltonova Farmakopeja

Dobivanje visoko na Krystle

Ne postoji lagana sinteza događaja koji su se dogodili u raketnom silosu Wamego između 1. listopada i 4. studenog 2000. Dostupne informacije su viskozno rješenje istina, polulaži, tri četvrtine istina i otvorenih laži.